NCP Danmark

Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

OECD's retningslinjer

Få svar på, hvor den enkelte virksomheds ansvar begynder og slutter i en global virkelighed.

Vejledning

5 typiske spørgsmål om ansvarlig virksomhedsadfærd

OECD’s Retningslinjer er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd fra regeringer i OECD til virksomheder. Retningslinjerne kan ses som et sæt globale spilleregler, der hjælper med at afstemme forventninger til ansvarlig virksomhedsadfærd samt angiver hvilke processer virksomheder bør have på plads for at kunne leve op til OECD’s retningslinjer.

51 lande har tiltrådt OECD’s Retningslinjer, og har dermed forpligtet sig til at oprette et nationalt kontaktpunkt. NCP Danmark er det danske kontaktpunkt til OECD’s Retningslinjer.

Det er gratis at indsende en klage til NCP Danmark.

Nej, du kan ikke være anonym ved indgivelse af en klage.

Behandlingstiden af din klage varierer alt efter på hvilket trin i klageprocessen klagen afsluttes.

Institutionens medlemmer

Det er Erhvervsministeren, der har udpeget medlemmerne af NCP Danmark. Se hvem medlemmerne er.

Medlemmer