Inden du klager

Alle kan klage, men der er en række krav, som skal være opfyldt for at NCP Danmark (Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd) kan behandle klagen. Det kan du læse om her.

Det skal du vide, inden du klager

For at NCP Danmark kan behandle din klage, skal din klage

  • vedrøre en dansk virksomhed, myndighed eller organisation
  • være omfattet af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

Vi gør opmærksom på, at NCP Danmarks sagsbehandlingsvejledning for klagebehandling i øjeblikket er under opdatering i forlængelse af den seneste revision af retningslinjerne fra juni 2023. De angivne tidshorisonter for behandling af klager kan derfor variere. Indsendte klager vil - som udgangspunkt - blive behandlet med udgangspunkt i den relevante version af retningslinjerne – dvs. 2011-versionen af retningslinjerne, hvis de pågældende hændelser har fundet sted før 2023, eller den seneste version fra 2023, hvis hændelserne har fundet sted i juni 2023 eller senere. Kontakt sekretariatet ved tvivlsspørgsmål. Tak for din forståelse.

Er du i tvivl om noget?

Kontakt NCP Sekretariatet

Alle kan klage. Er du en NGO, en kunde, en ansat eller en almindelig privatperson har du mulighed for at klage. 

Husk at din klage skal indgives skriftligt med navn og kontaktinformation på afsenderen af klagen. Du kan ikke være anonym ved indgivelse af en klage. 

Du kan klage over en dansk virksomhed, myndighed eller organisation.


 

Klagen skal vedrøre en overtrædelse af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Det vil sige en overtrædelse af fx menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder eller internationale principper om anti-korruption.

Der kan både være tale om overtrædelser, der sker direkte gennem den indklagede virksomheds, myndigheds eller organisations egne aktiviteter eller mere indirekte igennem en leverandørkæde eller forretningspartner.

Forældelsesfristen for at klage er 5 år. 

Når du klager skal du vedlægge rimelig dokumentation for din klage. Dette kan f.eks. være:

  • Korrespondancer vedr. det med den du klager over
  • Faglige undersøgelser
  • Billed- eller videodokumentation
  • Etc.

Hvis NCP Danmark vurderer, at en klage mangler tilstrækkelig dokumentation, vil NCP Danmark rådgive dig om, hvilken yderligere dokumentation du skal eftersende.

Hvis du er i tvivl om du har tilstrækkelig dokumentation til en klage, er du velkommen til at kontakte NCP Danmark.

Det er gratis at klage til NCP Danmark.

NCP Danmark vil så vidt muligt foretage en indledende vurdering af din klage inden for 2 uger.

Herefter får du at vide om din klage fortsætter til videre behandling eller afvises.

Cases

NCP Danmark arbejder for størst mulig åbenhed - med respekt for hensynet til fortrolighed. Derfor offentliggøres udtalelser først, når behandlingen af en konkret sag er helt afsluttet.

Institutionens sager er omfattet af offentlighedsloven, når sagen er afsluttet.

Se cases om Verserende sager

Se cases om Afsluttede sager

Har du spørgsmål?

Har du brug for råd og vejledning er du altid velkommen til at kontakte NCP Danmark. Du kan også vælge at henvende dig anonymt.

NCP Danmark

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
T: 35291576 / 35291118
E: post@ncp-danmark.dk