Afsluttede sager

Udtalelser offentliggøres, når behandlingen af en konkret sag er afsluttet. Institutionens sager er omfattet af offentlighedsloven, når sagen er afsluttet.