Verserende sager

Når Mæglings- og klageinstitutionen accepterer en sag til videre behandling enten ved mægling eller ved en egentlig undersøgelse offentliggøres en kort beskrivelse af sagen med en begrundelse for, hvorfor sagen viderebehandles.

Verserende sager

Der er i øjeblikket ingen verserende sager.

Har du spørgsmål?

Har du brug for råd og vejledning er du altid velkommen til at kontakte NCP Danmark. Du kan også vælge at henvende dig anonymt.

NCP Danmark

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
T: 35291113 / 35291476
E: post@virksomhedsadfaerd.dk