Verserende sager

Når Mæglings- og klageinstitutionen accepterer en sag til videre behandling enten ved mægling eller ved en egentlig undersøgelse offentliggøres en kort beskrivelse af sagen med en begrundelse for, hvorfor sagen viderebehandles.