Når du har klaget

Her kan du læse, hvad der sker, efter du har indsendt din klage

Vigtig information om klagebehandling og de opdaterede retningslinjer

Vi gør opmærksom på, at NCP Danmarks sagsbehandlingsvejledning for klagebehandling i øjeblikket er under opdatering i forlængelse af den seneste revision af retningslinjerne fra juni 2023. De angivne tidshorisonter for behandling af klager kan derfor variere. Indsendte klager vil - som udgangspunkt - blive behandlet med udgangspunkt i den relevante version af retningslinjerne – dvs. 2011-versionen af retningslinjerne, hvis de pågældende hændelser har fundet sted før 2023, eller den seneste version fra 2023, hvis hændelserne har fundet sted i juni 2023 eller senere. Kontakt sekretariatet ved tvivlsspørgsmål. Tak for din forståelse.

Indledende vurdering

Efter NCP Danmark har modtaget din klage, laver NCP Danmark en indledende vurdering af, om klagen overholder de formelle krav, og om der er tilstrækkelig dokumentation til, at NCP Danmark kan vurdere sagen. 

Vurderer NCP Danmark, at der mangler oplysninger eller dokumentation, vil NCP Danmark kontakte dig og efterspørge yderligere oplysninger. NCP Danmark kan give råd og vejledning i denne proces.

Klagen afvises, hvis formålet med klagen er at chikanere en virksomhed, myndighed eller organisation.

Læs også: Inden du klager
Læs også: Om klage-processen

Informationsmøder

Når NCP Danmark accepterer en klage til videre behandling, vil parterne i sagen blive inviteret til separate informationsmøder. Her vil NCP Danmark i første omgang opfordre til, at parterne indgår i dialog med hinanden for at finde en løsning. 

Hvis dialogen mislykkes, vil NCP Danmark indlede en forundersøgelse af klagen. 

 

Cases

NCP Danmark arbejder for størst mulig åbenhed - med respekt for hensynet til fortrolighed. Derfor offentliggøres udtalelser først, når behandlingen af en konkret sag er helt afsluttet.

Institutionens sager er omfattet af offentlighedsloven, når sagen er afsluttet.

Se cases om Verserende sager

Se cases om Afsluttede sager

Har du spørgsmål?

Har du brug for råd og vejledning er du altid velkommen til at kontakte NCP Danmark. Du kan også vælge at henvende dig anonymt.

NCP Danmark

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
T: 35291576 / 35291118
E: post@ncp-danmark.dk