Mandat og arbejde

I NCP Danmark behandler vi klager over mulige overtrædelser af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og informerer om OECD’s retningslinjer.

NCP Danmark er Danmarks nationale kontaktpunkt til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

NCP Danmark blev nedsat ved dansk lov i 2012, som en politisk uafhængig institution med mandat til at behandle klager over danske virksomheder, myndigheder og organisationers mulige overtrædelser af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Det vil sige klager over krænkelser af bl.a. menneskerettighederne, arbejdstagerrettighederne, internationale miljøstandarder og anti-korruption i danske virksomheder, myndigheder eller organisationer eller hos deres underleverandører.

NCP Danmarks 2 formelle hovedformål er, at:

  1. udbrede kendskabet til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.
     
  2. behandle klager om mulige overtrædelser af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. 

NCP Danmark er det eneste nationale kontaktpunkt i verden med mandat til at tage sager op af egen drift samt behandle sager vedr. offentlige myndigheder. På verdensplan er der i alt 50 nationale kontaktpunkter til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. 

NCP Danmark har ikke mandat til at udstede sanktioner, men kan derimod offentliggøre kritiske udtalelser i konkrete sager.

Cases

NCP Danmark arbejder for størst mulig åbenhed - med respekt for hensynet til fortrolighed. Derfor offentliggøres udtalelser først, når behandlingen af en konkret sag er helt afsluttet.

Institutionens sager er omfattet af offentlighedsloven, når sagen er afsluttet.

Se cases om Verserende sager

Se cases om Afsluttede sager

Se også: Ansvarlig virksomhedsadfærd