Nyhed

NCP Danmark offentliggør endelig udtalelse i klagesag mod A. P. Møller - Mærsk

NCP Danmark har afsluttet undersøgelsen af en klage fra tidligere ansatte i havnevirksomheden Douala International Terminal S.A. i Cameroun rettet mod A.P. Møller-Mærsk. Sagen handler om driften af en havneterminal i perioden 2004-2019. NCP Danmark offentliggør i dag den endelige udtalelse om sagen.

Udtalelsen er offentliggjort den 6. maj på både dansk og engelsk. 

  • 3. maj 2024
  • Nyhed

Den 19. oktober 2021 modtog NCP Danmark en klage over A. P. Møller Mærsk (APMM). Klagen blev indsendt af 337 tidligere ansatte i havnevirksomheden Douala International Terminal S.A. (DIT), repræsenteret af advokaterne James F. Epo Esq. og Mohamed Djenabou Esq.  

NCP Danmark har i den egentlige undersøgelse bl.a. konkluderet, at:

  1. Et moderselskab har et ansvar for at sikre, at ansvarlig virksomhedsadfærd fremmes og due diligence1 bliver udført både i forbindelse med egne og med datterselskabers aktiviteter.  
  2. APMM har ikke i tilstrækkelig grad udført due diligence i overensstemmelse med OECD’s Retningslinjer i perioden 2011 og frem til afslutningen af koncessionsaftalen i 2019.
  3. APMM har ikke i tilstrækkelig grad brugt sin indflydelse (leverage2) i sit joint venture DIT og har dermed ikke i tilstrækkelig grad levet op til OECD’s Retningslinjer om at forebygge negative indvirkninger.  
  4. Anklagen om, at APMM overtrådte OECD’s Retningslinjer hvad angår arbejdstagerrettigheder og arbejdsforhold, er ikke tilstrækkeligt underbygget.  

I forbindelse med offentliggørelse af sagen udtaler formand for NCP, Linda Nielsen:  

”Det har været en kompleks sag for NCP Danmark, som strækker sig helt tilbage fra 2004 og frem til i dag. Sagen afspejler på mange måder den internationale udvikling, der har været inden for arbejdet med ansvarlig virksomhedsadfærd, men sætter også fingeren på de ømme punkter hos Mærsk, hvor de kan forbedre deres arbejde. Vi er i NCP Danmark meget tilfredse med at kunne sætte et punktum for sagen i dag og vil gerne benytte lejligheden til at takke begge parter, som meget beredvilligt og tålmodigt har svaret på vores spørgsmål igennem forløbet.”    

Den endelige udtalelse indeholder anbefalinger til APMM om, hvordan efterlevelse af OECD’s Retningslinjer bedre kan imødekommes, herunder anbefalinger til at forbedre APMM’s due diligence proces samt anbefalinger til, hvorledes APMM kan indarbejde menneske- og arbejdstagerrettigheder og due diligence bedre i APMM’s Joint Venture Framework.   

Læs hele den endelige udtalelse om A.P. Møller-Mærsk her (pdf på engelsk).


1 Due diligence er en proces i 6 skridt, der hjælper virksomhederne med at identificere, forebygge, afhjælpe og redegøre for, hvordan de adresserer potentielle og faktiske negative indvirkninger på miljø, mennesker og samfund. Se OECD’s vejledning om due diligence for ansvarlig virksomhedsadfærd for en mere uddybende beskrivelse af due diligence-processen her: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (oecd.org på engelsk).

2 Leverage - eller indflydelse - betragtes som værende tilstede, hvis en virksomhed har mulighed for at foranledige ændringer i praksis hos den aktør, der forårsager skaden. Virksomheden bør anvende sin indflydelse til at forebygge eller afhjælpe negative indvirkninger. Læs mere i OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder om Ansvarlig Virksomhedsadfærd, 2023 udgaven (oecd.org på engelsk). 

 

Baggrund om sagen

APMM underskrev i 2004 en 15 år lang koncessionsaftale om driften af containerterminalen i havnen i Douala-Bonaberi, Cameroun. I den forbindelse blev DIT etableret som et joint venture mellem APMM og det franske selskab Bolloré, der siden 2014 hver har ejet 44 pct. af DIT. APMM drev DIT gennem sit datterselskab APM Terminals. Selskabet DIT blev udelukket fra at byde på fortsættelsen af driften af havneterminalen i Douala, og på den baggrund sluttede driften ved udløbet af koncessionsaftalen den 31. december 2019.

Ifølge klager har APMM ikke levet op til OECD’s Retningslinjer i forbindelse med DIT. Klager henviser i den forbindelse til utilstrækkelig due diligence, at DIT pålagde medarbejderne urimelige arbejdsforhold, og at DIT med vilje tilbageholdt medarbejdernes administrative dokumenter, herunder deres arbejdscertifikater, efter udløbet af koncessionsaftalen. Derudover fremfører klager, at arbejdsforholdene i DIT kan karakteriseres som tvangsarbejde, og at medarbejderne blev franarret deres aktionærrettigheder. APMM afviser anklagerne og fremfører, at DIT udførte deres forretning på ansvarlig vis.  

Anklagerne om tvangsarbejde og forholdene omkring aktionærrettigheder blev afvist af NCP Danmark i forundersøgelsen.


NCP Danmark er det danske nationale kontaktpunkt til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder om ansvarlig virksomhedsadfærd (OECD’s Retningslinjer) og behandler klager om potentielle overtrædelser af OECD’s retningslinjer. NCP Danmark er en politisk uafhængig institution oprettet ved lov i 2012.


Læs mere om NCP Danmark

Læs mere om NCP-systemet (oecd.org på engelsk)

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til den konkrete klagesag eller brug for råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte NCP Danmark.  

NCP Danmark

Langelinie Allé 17 
2100 København Ø

E-mail: post@ncp-danmark.dk

Sekretariatet: +45 35291576 / +45 35291118

Formand Linda Nielsen: +45 28763123