Nyhed

Få overblik over opdateringen af OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

Før sommeren offentliggjorde OECD de opdaterede retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. 

  • 29. september 2023
  • Nyhed

Opdateringen bygger på en omfattende konsultationsproces, hvor Danmark blandt andre aktører, har bidraget med høringssvar til. Med opdateringen udgør retningslinjerne fortsat den mest omfattende internationale standard for ansvarlig virksomhedsadfærd, og afspejler nu de tiltrådte landes forventninger til virksomheder om, hvordan de skal handle ansvarligt inden for en række områder.

Siden deres indførelse i 1976 har retningslinjerne gennemgået flere revisioner for at forblive relevante i lyset af ændringer i samfundet og den kontekst, som multinationale virksomheder opererer i. Senest var i 2011, hvor bl.a. menneskerettighedskapitlet og due diligence-forpligtelsen blev tilføjet.

Opdateringen af retningslinjerne afspejler derfor et helt årtis erfaring siden den sidste revision i 2011 og indeholder vigtige retningslinjer for de sociale, miljømæssige og teknologiske udfordringer, som samfund og virksomheder står over for i dag. 

De væsentligste opdateringer omfatter blandt andet: 

  • Anbefalinger til virksomheder om tilpasning i lyset af de internationale klima- og biodiversitetsaftaler og målsætninger.
  • Udvidelse af due diligence-forpligtelsen vedrørende brug af teknologi, herunder indsamling og anvendelse af data.
  • Fremhævelse af retningslinjernes fokus på risikobaseret due diligence samt understregning af, at forpligtelsen dækker hele værdikæden - også downstream.
  • Bedre beskyttelse af udsatte grupper og personer, herunder oprindelige folk, samt at virksomhederne forventes at udføre skærpet due diligence ifm. forretningsaktiviteter i konfliktramte områder og højrisikoområder.
  • Opdaterede anbefalinger om offentliggørelse af oplysninger relateret til ansvarlig virksomhedsadfærd.
  • Udvidet due diligence-anbefalinger til alle former for korruption.
  • Anbefalinger til virksomheder om at sikre, at lobbyaktiviteter sker i overensstemmelse med Retningslinjerne.
  • Tydeliggørelse af NCP’ernes praksis og kapacitet i forhold til implementering af retningslinjerne.

Læs retningslinjerne på OECD’s hjemmeside (engelsk) 

Målrettet opdatering og høringsproces  

NCP Danmark og relevante interessenter har bidraget med input til den målrettede opdatering af retningslinjerne og  introducerer de ændringer, der er foretaget. 

Læs NCP Danmarks høringssvar (engelsk)

Om OECD’s retningslinjer  

OECD’s Retningslinjer er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd fra regeringer, der er medlemmer i OECD, til virksomheder. Retningslinjerne kan ses som et sæt globale spilleregler, der hjælper med at afstemme forventninger til ansvarlig virksomhedsadfærd samt angiver hvilke processer virksomheder bør have på plads for at kunne leve op til OECD’s retningslinjer.

Retningslinjerne er den mest omfattende internationale standard for ansvarlig virksomhedsadfærd, og afspejler de tiltrådte landes forventninger til virksomheder om, hvordan de skal handle ansvarligt inden for en række områder. 

Læs OECD’s retningslinjer og andre relaterede vejledninger

Dansk oversættelse af retningslinjer

NCP Danmark arbejder i øjeblikket på en dansk oversættelse af retningslinjerne, ligesom indarbejdelse af nye krav til sagsbehandling af klager vil blive indarbejdet i NCP Danmarks sagsbehandlingsprocedurer. Vi forventer at have en officiel oversættelse af retningslinjerne klar i 2024.