Nyhed

Det nordisk-baltiske NCP-netværk offentliggør fælles udtalelse om NCP-systemets betydning

Forventningerne til virksomhedernes ansvar vokser, og international regulering om bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd er under hastig udvikling. Det er vigtigt at huske på NCP’ernes rolle heri, siger netværket af nordisk-baltiske NCP’er i deres første fælles udtalelse.  

  • 24. maj 2024
  • Nyhed

Virksomheders ansvar for at sikre mere bæredygtige og socialt ansvarlige værdikæder er i centrum, ikke kun i form af due diligence-direktivet CSDDD, som i dag er blevet vedtaget, men også i anden regulering på globalt plan. I den forbindelse er det vigtigt at huske på NCP’ernes rolle i forhold til at udbrede viden om due diligence og hjælpe virksomhederne med, hvordan de skal implementere OECD’s retningslinjer. Det siger netværket af nordisk-baltiske NCP’er i deres første fælles udtalelse.  

Det nordisk-baltiske NCP-netværk består af de otte NCP’er i Norge, Estland, Sverige, Letland, Finland, Litauen, Island og Danmark. Netværket mødes hvert år for at udveksle erfaringer omkring behandling af klagesager og hvordan man kan styrke udbredelsen af viden om ansvarlig virksomhedsadfærd.

Da de mødtes i sidste uge, drøftede de bl.a. de meget forskellige udgangspunkter, som NCP’erne har for at varetage deres vigtige rolle som mæglings- og klageinstitution. Det sætter Netværket af nordisk-baltiske NCP’er fokus på i deres første fælles udtalelse, hvor de bl.a. peger på, at der er behov for tilstrækkelige ressourcer og kompetencer, hvis de skal kunne understøtte virksomheder, organisationer og offentlige myndigheders arbejde på området.  

Du kan læse den fælles udtalelse her (pdf på engelsk).

Baggrund

Der er 51 lande, der har tilsluttet sig OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder om Ansvarlig Virksomhedsadfærd, og som dermed har forpligtet sig til at etablere et nationalt kontaktpunkt (et NCP). NCP’erne er en ikke-judiciel mæglings- og klagemekanisme, der håndterer klagesager mod virksomheder, der er anklaget for ikke at leve op til OECD’s retningslinjer. NCP’erne kan bl.a. udtale kritik, facilitere dialog og mægling samt komme med anbefalinger til forbedringer.     

OECD’s retningslinjer er forpligtelser fra regeringerne til virksomheder og handler bl.a. om overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klimaforpligtelser, anti-korruption og brug af teknologi.

NCP Danmark er etableret ved lov i 2012 og er en uafhængig institution.